Un espai web amb tota la informació sobre l’FP substitueix la jornada anual