Buits plens, un projecte per decidir els usos de dos solars municipals en desús