La participació a Rubí a les 18 hores és un 7% més elevada que la del 2009