Càlid i multitudinari homenatge a Juan Martínez i Paqui Cruz al Castell