Capolat: “El sindicalisme marca el perfil d’Iniciativa”