Carme García: “Deixarem el POUM enllestit i el presentarem a l’oposició”