Concentració de Rubí per la pau contra els assassinats a la franja de Gaza