Concurs de dibuix infantil sobre la cultura i la festa popular i tradicional catalana