Conferència del GCMR-CER: ‘El Vallès a l’antiguitat’