La meitat dels alumnes que van participar al programa SEFED el 2014 han aconseguit feina