Conferència sobre Pompeu Fabra, el pare de la gramàtica catalana