Control de la immigració, seguretat ciutadana i l’hospital, claus del programa de PxC