‘Conviure a les comunitats de Les Torres’, una iniciativa per millorar les relacions veïnals al barri