C’s vol que Rubí sigui en el futur una ‘smart city’