David Companyon creu en l’AUP per impulsar “un canvi d’hegemonia social”