Definit el projecte de restauració de la font de Can Moritz