Discrepàncies al Ple per l’externalització del servei de neteja de dependències municipals