Disminueix la població estrangera a la ciutat fins a nivells de fa deu anys