Inauguren el primer taller mecànic de la nova Xarxa Autia a Espanya, ubicat a Rubí