Diverses corals d’escoles de Rubí ofereixen la cantata ‘Rebeŀlió a la cuina’ a La Sala