Dues audicions de sardanes per començar la temporada