Dues comissions treballen per aplicar el Decret llei de mesures urgents per l’habitatge