El Balcó de la Riera o el Balcó de la Via?

El Servei de Mediació atén més de 2.000 conflictes de convivència en 15 anys d’activitat
24 de enero de 2022
L’Ajuntament es compromet a treballar per restringir el trànsit de camions al JV Foix en horari escolar
24 de enero de 2022

El Balcó de la Riera o el Balcó de la Via?

Xavier Cots. Regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya

La setmana passada l’equip de govern ens presentava el projecte que han anomenat ‘El Balcó de la Riera’. Es tracta d’un avantprojecte realitzat de pressa i corrents per poder entrar a la convocatòria dels Fons Next Generation i això es nota. Veient com està tot a Rubí, i sabent de l’existència de necessitats bàsiques no cobertes en aquest barri i en d’altres de la ciutat, considerem que s’hauria d’haver treballat amb més profunditat i més en consens amb els veïns i veïnes.

‘El Balcó de la Riera’ ens sembla, a més, una campanya de clientelisme de barri, enfocada a sufocar la insatisfacció d’uns veïns i veïnes que veuen com darrerament les promeses d’aquest consistori no es compleixen. Torres d’alta tensió que no es desvien ni se soterren, projectes d’habitatge dotacional que hipotequen els espais destinats a equipaments sense consens i l’habitual deixadesa d’aquest govern pel que fa al manteniment de l’espai públic, entre d’altres.

La planificació del projecte del Balcó de la Riera ja fa riure perquè és sabut per l’opinió pública que aquest ajuntament normalment no acaba realitzant els macro-projectes que anuncia a bombo i platerets a les xarxes socials i mitjans. Però és que en aquest cas, a més, és el propi ajuntament el que es fixa com a dates per a la realització del mateix a finals de l’any 2025. De fet, al ritme de treball al qual ens tenen acostumats, podran vendre en campanya electoral l’any 23 el projecte i encara el podran amortitzar per a l’any 27, ja que no creiem que estigui finalitzat en les dates previstes.

Tot i que el govern sembla estar molt orgullós del projecte presentat, hem de dir que es tracta d’un document força buit, ja que de les gairebé 400 pàgines de què consta, aproximadament 300 es dediquen a indicar on són els serveis del barri de Can Fatjó en plànols corresponents al clavegueram, aigua potable, gas, o telefonia. Només un seguit d’imatges virtuals ens mostren les intervencions que es pretenen realitzar i en no més de 4 pàgines amb poc contingut ens analitzen i justifiquen la necessitat d’aquestes.

Si entrem a analitzar el projecte, veiem un seguit de mancances evidents:

– No hi ha intervenció al Camí Riera entre el pont de Cova Solera i el Torrent de les Abelles, una zona on hi havia naus industrials, ara solars molt degradats, molt propera a la llera de la riera.

– La pèrgola projectada amb un cost d’aproximadament 400.000 euros tindrà una visibilitat nul·la o molt limitada de la riera, ja que estaria construïda darrere d’uns edificis força alts. Això fa poc creïble tot plegat i aconsella un canvi del nom de “Balcó de la Riera” pel de “Balcó de Can Fatjó” o, si més no, “Balcó de la Via”.

– No té en compte tampoc la necessària integració de la plaça entre el carrer Topazi i el carrer Safir en el projecte, on lamentablement no fa massa l’ajuntament va talar un pi emblemàtic per al barri i els veïns i veïnes de Can Fatjó. Com tampoc fa un estudi o proposta de cobriment de la via de tren al seu pas per la zona on estava situada la masia de Can Fatjó, entre l’avinguda de Castellbisbal i en direcció a la passera de vianants dels FGC.

En fi, fum i més fum quan s’apropen al final del seu mandat. I és que la por a perdre el favor d’un barri fins ara amic, fa que es cometin molts errors, suposadament, en favor dels veïns i veïnes del barri de Can Fatjó. 

Creiem que el més indicat seria preguntar a aquelles persones que hi viuen, les necessitats reals i mancances que tenen, en comptes de fer volar coloms de colors per desviar l’atenció dels ciutadans.