El Servei de Mediació atén més de 2.000 conflictes de convivència en 15 anys d’activitat

Obert el termini per participar en el 35è Concurs de màscares d’edRa
24 de enero de 2022
El Balcó de la Riera o el Balcó de la Via?
24 de enero de 2022

El Servei de Mediació atén més de 2.000 conflictes de convivència en 15 anys d’activitat

El Servei de Mediació Ciutadana va celebrar divendres passat el 15è aniversari de la seva posada en funcionament. Aquest servei s’especialitza en la mediació comunitària, gestionant un 97% de casos relacionats amb problemes de convivència. 

En aquests quinze anys, el servei ha atès més de 5.000 persones, ja sigui amb entrevistes individuals o grupals. Així, s’han gestionat més de 2.000 casos i d’altres intervencions comunitàries, amb una repercussió indirecta en més de 8.500 ciutadans. Han estat intervencions per a la mediació i resolució de conflictes entre particulars, entitats, associacions veïnals i administradors de finques.

S’han abordat tot tipus de conflictes: sorolls, humitats, relacions interpersonals, animals domèstics, etc. S’ha treballat amb les comunitats per facilitar la gestió dels espais veïnals i acompanyar-les en la gestió de problemes d’impagaments, de neteja i d’ús del espais comuns, entre d’altres, i també s’ha col·laborat amb elles en la redacció de reglaments interns que facilitessin la gestió de l’escala.

Al llarg d’aquests 15 anys, també s’han desenvolupat actuacions de prevenció i sensibilització a través de la formació. S’han fet tallers i formacions en escoles i instituts, en què s’han treballat els rumors, els estereotips i diferents eines per millorar la comunicació i la gestió de conflictes. El contingut de les formacions i la metodologia s’ha adaptat a les demandes i necessitats dels diferents col·lectius: gent gran, joves, entitats socials i culturals, associacions de veïns i altres entitats.

La mediació ciutadana és un recurs que aposta clarament per les sinergies i el treball en xarxa amb altres àrees municipals. S’ofereix sense cost per a les persones usuàries i és accessible per a tothom; només cal contactar-hi de forma presencial, telefònicament o per correu electrònic.

La mediació és una eina, una opció, un mètode alternatiu per poder resoldre un conflicte. La proposta és establir ponts de comunicació entre parts o persones que comparteixen un conflicte. Les mateixes persones són les protagonistes dels seus processos, plantegen les seves necessitats i proposen una o diferents opcions per a la resolució del conflicte. La mediació es basa en la imparcialitat vers les parts, la neutralitat, la confidencialitat i la voluntarietat dels participants.

“El Servei de Mediació és un recurs flexible, pràctic, proper i dialogant que s’adapta a les diferents situacions, atorgant als ciutadans i ciutadanes el veritable protagonisme i un paper actiu i responsable davant el conflicte i la seva solució”, ha assegurat la regidora del servei d’Acció Comunitària, Mª Carmen Cebrián.

ÚLTIMES NOTÍCIES PUBLICADES