El bar Sant Patrick’s, afectat per un petit incendi