El CEF Can Mir recull diners per enviar material esportiu a una població del Senegal