El Cent Patins, el segon club més reconegut a la gala de Mundo Deportivo