El Centre d’Estudis vol impulsar una taula d’estudi i debat del patrimoni local