El Centro Aragonés de Rubí manté l’ofrena a la Verge del Pilar i la missa pel 12 d’octubre