El comerç local i els restaurants reprenen l’activitat a baix ritme i amb moltes dificultats