El Consell Comarcal, contra la supressió i el trasllat dels jutjats de violència domèstica de Rubí i Cerdanyola