El debat sobre l’estat de la ciutat remarca la divisió del Ple