El Dia dels morts mexicà, el tema de les festes del carrer Sant Jaume