El duet Another Way, dissabte en concert a l’espai cultural de la CGT