El film ‘La Llamada’, dels ‘Javis’, es projectarà al teatre municipal