El GCMR-CER exposa les peces de l’antic Museu de Rubí