El govern local presenta el Pla de Mandat 2019-2023, que es basa en sis línies estratègiques