Previstes tres manifestacions coincidint amb el Ple municipal