El govern presentarà el nou POUM per a la seva aprovació en el Ple de novembre