El Grup Escènic del Casal Popular representa ‘Políticament incorrecte’