El jutjat resol a favor de l’Ajuntament sobre la paralització de les obres a Can Balasc