El líder espiritual senegalès Serigne Mame visitarà Rubí