El Multireferèndum també es farà a Rubí tot i la prohibició