El nombre de positius per coronavirus a Rubí s’estanca en els darrers dies