El nou contracte elèctric municipal incorporarà clàusules per lluitar contra la pobresa energètica