El Pacte Local pel Dret a Decidir es presentarà el 8 de juny