El Pla de Mobilitat del Vallès preveu l’estació de La Llana