El Ple acorda impulsar una campanya per combatre l’incivisme al voltant dels contenidors