El Ple aprova el text refós del POUM, però sense ampli consens