El PP expulsa del partit els regidors Jonatan Cobo i Noèlia Borque